DEMRE AZİZ NİKOLAS (NOEL BABA) MÜZESİ
 
 
        Tüm dünya  tarafından Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikolas, M.S.  243’te Patara kentinde doğdu. İnsanlara yardım severliğiyle çevresindeki halkın sevgisini kazandı. Denizcilikle uğraşan Aziz Nikolas, M.S. 285'te Myra (Demre )kentine yerleşti. Aynı yıl Myra Piskoposluğuna seçildi. Aziz Nikolas M.S 326 yılında ölümünden sonra bu kilisenin  içine gömülmüştür.
        Aziz Nikolas’un mezarı, kilise içerisinden  1087'de Bari'den gelen tüccarlar tarafından soyulmuş ve kemikleri çalınmıştır. Kemiklerini Bari'ye kaçırılarak, adına bir kilise yapılıp, içine konulmuştur Kemiklerinin kalan parçaları bugün Antalya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.Kilise zamanla Demre (Myros) Çayının taşkınları sonucu toprak altında kalmış, 1956 yılındaki kazılar sonucunda ana yapı ortaya çıkarılmıştır.
        Her yıl 6 Aralık'ta Hristiyanlık Ortadoks mezhebi inancına mensup çok sayıda  ziyaretçi,  Aziz Nikolas’ın  (Noel Baba) ölümünü anmak için Demre'ye gelir ve geniş katılımlı bir  ayin düzenlenir. Müze 1994 yılından itibaren ziyarete açıktır.