T.C.
 ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
 
 Sayı    : .....................-14494                                                                                                                                                                       11/04/2017
 Konu  : Yazlık kıyafet
 
 
        Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 24 Nisan 2017 tarihinden 13 Ekim 2017 tarihine kadar olan yaz döneminde aşağıda belirlenen esaslar dahilinde yazlık kıyafet giyilmesi uygun görülmüştür. Buna göre;
 
        a) Bayan Personel; açık yakalı ve kolsuz olmayan bluz, gömlek veya elbise giyebileceklerdir.
 
        b) Erkek Personel; ceketsiz, kravatsız, kısa veya uzun kollu gömlekle çalışabileceklerdir.
 
        Protokole dahil kamu görevlileri, resmi kutlama törenleri ve resmi kabul gerektiren faaliyetlere takım elbise ile katılacaktır.
 
        Bazı hizmetler için özel iş kıyafetinin olması halinde görev esnasında Kurum Amirinin izni ile işbu kıyafet giyilebilecektir.
 
        Kamu personelinin devlet memuruna duyulan itibar ve güvene yakışan ve Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun kılık ve kıyafet içerisinde olmalarını ve keyfiyetin tüm personele duyurulmasını önemle arz ve rica ederim.
 
 
                                                                                                                                                                                            Münir KARALOĞLU
                                                                                                                                 Vali