SAĞLIK TESİSLERİ
 
 
        İlçemizde sağlık tesisleri olarak;  25 yataklı (d) grubu 1 Hastane, 2 Aile Sağlığı Merkezi ve 2 Sağlık evi ve (1) 112 acil istasyonu  olmak üzere; 6  ünite  bulunmaktadır.
 
     Demre Devlet Hastanesi; 1995 yılında  hizmete açılmış olup, 27.849,37 m2 arsa alanı üzerine 4.500 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.
 
DEMRE DEVLET HASTANESİ   MEVCUT   PERSONEL SAYILARI
 
HASTANE YÖNETİCİSİ/BAŞHEKİM
1
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
1
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
1
UZMAN HEKİM:
1
ANESTEZİ UZMANI
0
PRATİSYEN HEKİM:
5
DİŞ HEKİMİ: 
2
SOSYAL ÇALIŞMACI
1
ECZACI
1
HEMŞİRE
22
ACİL TIP TEKNİSYENİ
2
SAĞLIK MEMURU
6
EBE
9
LABORATUAR TEKNİSYENİ
4
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
4
ANESTEZİ TEKNİSYENİ
2
TIBBİ SEKRETER
4
ŞEF
1
V.H.K.İ.
2
ŞOFÖR  
2
HİZMETLİ
3
VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ (HİZMET ALIMI)
7
TEMİZLİK PERSONELİ (HİZMET ALIMI)
13
TEKNİK PERSONEL (HİZMET ALIMI)
1
TOPLAM
95
 
 
YENİ HASTANE BİNASI YAPIM ÇALIŞMALARI
 
        Sağlık Bakanlığınca mevcut binanın arsasına Demre Devlet Hastanesi Yeni Bina projesi 2016 yılı içerisinde yatırım programına alınmış ve 2016/396730 ihale kayıt no ile 2016 kasım ayı içerisinde ihale edilmiş ve 21.11.2016 tarihinde ZTB Mimarlık Ltd. Şti ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme süresi 120 gün olup 21.03.2017 tarihinde ilgili firma tarafından Demre Devlet Hastanesi Yeni Bina  Projesi T.C. Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğüne  teslim edilmiş olup,  önümüzdeki günlerde bina yapım sürecinin başlaması beklenmektedir.
 
        Demre İlçe Sağlık Müdürlüğünde ise ,   (1) Doktor-İlçe Sağlık Müdürü, (1) şef, (1) ebe,  (1) V.H.K.İ, (1)hizmetli,  (2) paramedik, (7) Acil Tıp Teknisyeni, (4) Şoför  olmak  üzere  toplam; 17 personel  bulunmaktadır.
 
     Toplum Sağlığı Merkezinde ise,  2 Doktor,   3 ebe, (1) sağlık memuru, (1) çevre sağlığı teknisyeni,(1) teknisyen yardımcısı, (1) memur, 1 tıbbi sekreter ve  (2)  hizmetli  ve (1) hizmet alımı personel ile birlikte  toplam 13  personel ile hizmet vermektedir.
 
     İlçemizdeki Aile Hekimi  kadro sayısı  7’dir.  Aile Sağlığı Merkezleri  İlçe Merkezinde ve Beymelek  Mahallesindedir. Mevcut durumda Merkezde  5, Beymelek Mahallesinde ise  2 Aile Hekimi görev yapmaktadır.
 
        İlçemizde  112 acil istasyonu ilçe merkezinde  kiralık  bir   binada hizmet vermekte olup, mevcut Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı  Merkezi  binaları eski ve  yetersiz durumda  olduğundan  ihtiyaca cevap verememektedir. Aynı arsaya  tüm birimleri kapsayan yeni ve modern bir bina yapımı için  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından  Sağlık Bakanlığı nezdinde  çalışmalar devam etmektedir.