TARİHİ VE DOĞAL YERLER
 
1-ST.NİCHOLAS  (NOEL  BABA) MÜZESİ:    
    Tüm dünya  tarafından Noel Baba olarak tanınan St. Nicholas, M.S.  243’te Patara kentinde doğdu. İnsanlara yardım severliğiyle çevresindeki halkın sevgisini kazandı. Denizcilikle uğraşan St. Nicholas, M.S. 285'te Myra (Demre )kentine yerleşti. Aynı yıl Myra Piskoposluğuna seçildi. St.Nicholaus M.S 326 yılında ölümünden sonra bu kilisenin  içine gömülmüştür.
  St.Nicholaus’un mezarı, kilise içerisinden  1087'de Bari'den gelen tüccarlar tarafından soyulmuş ve kemikleri çalınmıştır. Kemiklerini Bari'ye kaçırılarak, adına bir kilise yapılıp, içine konulmuştur Kemiklerinin kalan parçaları bugün Antalya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
  Kilise zamanla Demre (Myros) Çayının taşkınları sonucu toprak altında kalmış, 1956 yılındaki kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
   Her yıl 6 Aralık'ta Hristiyanlık   inancına mensup çok sayıda  ziyaretçi,  St. Nicholas’ın  (Noel Baba) ölümünü anmak için Demre'ye gelir ve geniş katılımlı bir  ayin düzenlenir. Müzenin yıllık ziyaretçi sayısı şöyledir:
2016 YILI  TOPLAM: 153.409  KİŞİ.

2- MYRA ANTİK KENTİ:
    İlçe merkezinin kuzeyinde dağın yamacında Likya'nın antik kentlerinden Myra kentinin kalıntıları ve kaya mezarları vardır.
 Likya birliğine bağlı bu kent, sikke basma merkezi olarak bilinmektedir.  Greko-Romen tarzda yapılmış anfi tiyatrosu iyi korunarak bugünlere kadar gelmiştir. Antik kentin   yıllık ziyaretçi sayısı şöyledir:
2016 YILI  TOPLAM:108.911 KİŞİ.

3-ANDRİAKE ANTİK LİMAN-ÖRENYERİ  ve LİKYA UYGARLIKLARI  MÜZESİ:  
      Andriake, Demre İlçe Merkezinden  yaklaşık 1 km gidildikten sonra  Çayağzı mevkiinde bulunmaktadır. Burası,  antik dönemde Myra ahalisi tarafından kurulmuş küçük bir kenttir. Özellikle Roma devrinde deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan kentte yazıtlardan yakın kıyı kentlerine tarifeli gemi seferlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
      Akdeniz Üniversitesinden  Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK başkanlığında 2009 yılında Andriake Antik Kentinde başlayan kazı çalışmaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2012 yılında onaylanan  Restorasyon ve Likya Uygarlıkları Müzesi Teşhir Tanzim Projesi kapsamında, Çayağzı mevkiindeki “Granarium” yapısı,  yapılan çalışmalarla  Likya Uygarlıkları Müzesi  olarak düzenlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca  tüm bu çalışmalar için toplam 14.789.00,00 TL. ödenek kullanılmıştır.
    Müzede yöresel gelenekleri ve kendine özgü mezar mimarileri ile zengin Likya Uygarlığından günümüze ulaşmış arkeolojik eserler, interaktif sunumlarla destekli olarak konularına göre sergilenmektedir. Müze koleksiyonunun çoğunluğunu Likya Bölgesinde yapılan arkeolojik kazılardan gelen eserler oluşturmaktadır.
      Geçmişin  imparatorluk tahıl ambarı binası, günümüzün  ise Likya Uygarlıkları Müzesi olarak hizmet veren yapının, 25 Haziran 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın  Nabi AVCI’nın teşrifleriyle resmi açılışı yapılmış olup, yerli ve yabancı  ziyaretçilere açıktır.
 
4-KEKOVA (BATIKŞEHİR): 
    Burada,denizin içinde Likya tipi lahitler vardır. Yüzölçümü 7 kilometrekare olan  adanın çevre uzunluğu; 19  kilometre, yüksekliği; 188 metredir. Kekova adasının kuzey kıyısının büyük bir bölümü sular altında kalmıştır.
      Kekova Adası su altı arkeolojisi bakımından büyük öneme sahiptir.

5-SİMENA  ANTİK  KALESİ (KALEKÖY): 
    İlçemiz Üçağız Köyü Kale Mahallesindedir.     
    Simena kalesi Orta Çağ'da kullanılmıştır.    
   Ayrıca yine kale içinde, doğal kayaya oyulmuş 7 oturma sırası ile 300 kişilik bir tiyatro yer alır ki bu, antik Likya  şehirleri içinde en küçük tiyatrodur.

6-ÇAYAĞZI  PLAJI:
    Uzunluğu 1 km’dir  ve tamamen ince  kumla kaplıdır. İlçe Merkezine 2 km uzaklıktadır.

7-SÜLÜKLÜ  PLAJI:
     İlçe Merkezine  1.5 km uzaklıktadır. Sahil tamamen kumlu olup, Caretta Caretta  türü kaplumbağalarının üreme alanıdır.
 
8-TAŞDİBİ VE BEYMELEK PLAJI:     
    Demre'nin en uzun sahil şerididir. Beymelek sahiliyle birleşir ve uzunluğu 5 km’yi bulur.  

9-ŞİFALI SOĞUK SU (BURGUÇ SUYU):
    İlçe  merkezinden Kaş  istikametine doğru  1 km. uzaklıkta hemen anayol kenarındadır. Suyu yaz-kış soğuktur. Kaynağı çok güçlüdür. Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün  21/01/2015 tarih ve 7642283 sayılı Teknik Analiz Raporu sonucunda; içme kürü için uygun olmadığı, genel su sıcaklığının 16,5 derece olduğu, soğuk  fizik tedavi için  termal tedavi havuzları, sıra banyoları, lokal banyo tedavisi şeklinde kullanılabileceği belirtilmiştir.
 
10-BEYMELEK DALYANI (LAGÜNÜ) :
        Lagünün kuzey ve doğusunu Gülmez Dağı çevreler. Demre Ovası ile Lagünün batı kıyılarına kadar sokulan alan  kum -kil alüvyonla kaplıdır. Güney sahili kum ve mille denizden ayrılmış olup tabanı siyah bir mil ile kaplıdır. Boyu 2.5 km eni 2.1 km olan üçgen şeklindedir. Gölün derinliği 2.5- 3m kadardır. 355  hektar alana sahip olan göl Türkiye'nin önemli doğal yaşam alanlarından biridir. Göl içinde iki adet küçük ada vardır.  Göçmen kuşların kışlama ve yaşam alanı konumundaki dalyanda 30'un üzerinde kuş türü yaşamaktadır. Türkiye'de canlılığını koruyan ender sulak alanlardan biri olan Beymelek Dalyanı'nda çipura, levrek, sargoz, 6 kefal türü, mırmır, yılan balığı başta olmak üzere 20'nin üzerinde balık türü yaşamaktadır. Beymelek Dalyanı'nda yaşayan en özel canlı ise mavi yengeçtir. Dalyan alanı  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne tahsisli olup, bu kurumun  sorumluluk ve gözetimi altındadır.