TARIM VE HAYVANCILIK
 
        İlçemiz  halkı, gelirinin çok büyük bir kısmını tarımdan sağlamaktadır. Tarımda ağırlıklı ürün,  turfanda sebze ve narenciyedir. İlçemizde toplam  20.000  dekar  kapalı sera   alanı mevcuttur.  
 
      İlçe merkezinde seracılık modern metotlarla yapılmaktadır. Üretilen sebzeler iç ve dış piyasalarda satılmaktadır. Demre İlçesinin özellikle yurt içinde turfanda sebze konusunda sahip olduğu pazar büyüktür. İlçemizde 2714 adet Ziraat Odası ve İlçe Gıda tarım Hayvancılık Müdürlüğüne kayıtlı çiftçimiz bulunmaktadır. İlçemizin tarımsal varlığı ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır.
 
 
 
        Antalya  İl genelinde  %60  oranı ile   biber çeşitlerinde dış piyasalara en fazla  ihracat ilçemizden yapılmaktadır.İlçemizdeki  örtü altı  sebzeciliğe  ait özet bilgiler  aşağıdadır.
 
İlçemizde   belirli   sayıda  hayvancılık   faaliyeti yapılmakta olup, özet bilgiler tablo halinde  aşağıda sunulmuştur.
 
 
Hayvan Türü
Sayısı
Büyük Baş
602
Küçükbaş
32952
Arılı Kovan
12502
Tek Tırnaklılar
66
Kanatlılar
10093
 
 
 
İlçemizdeki  gıda üretim yerlerine   ait özet bilgiler  aşağıdadır.
 
İşyeri Tipi
Sayısı
Gıda Üretim Yerleri
40
Gıda Satış Yerleri
143
Toplu Gıda  Tüketim Yerleri
126
Gıda Toplam
309
Yem Satış Bayi
6
GENEL TOPLAM
315
 
 
 
 
İlçemizdeki  tarımsal amaçlı kuruluşlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
 
Kuruluş Çeşidi
Sayısı
Ziraat Bankası
1
Ziraat Odası
1
Tarım Kredi Kooperatifi
1
Sulama Kooperatifi
3
 
 
 
 
İlçemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini koordine eden İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün personel durumu aşağıda gösterilmiştir.
 
Ünvanı
Sayısı
 İlçe Müdürü
1
 Ziraat Mühendisi
10
 Veteriner Hekim
3
 Su Ürünleri Mühendisi
1
 Gıda Mühendisi
1
 Tekniker/Teknisyen
4
  İşçi
4
  TOPLAM
24