YATIRIM VE PROJELER
 
1-a  Demre Yat  Limanı : 
     Demre’nin turizm potansiyelini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla İlçemize bir yat limanı kazandırılması planlanmıştır. Antalya Ulaştırtma Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Taşdibi Mevkiindeki Demre Yat Limanı  inşaatı ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır.
İhale  Tarihi :20/09/2012
İhale Bedeli :25.889.718,67 TL.
Toplam Tesis Maliyeti :35.595.03,42   TL. (İş Artışları ile beraber)
İşe Başlama Tarihi :14/03/2013
İş Bitim Tarihi :12/06/2017
Fiziki Gerçekleşme :%100
Korunaklı Su Alanı :120 dekar
Rıhtım Uzunluğu :297 metre
Kara ve Deniz Toplam Alan :276 dekar
Yat Kapasitesi Denizde :400 Yat
Yat Kapasitesi Karada :300 Yat
Toplam Kapasite :700 Yat
   
1-b  Demre Yat  Limanı Üst Yapı İnşaatı : 
Projenin adı : Demre Yat Limanı (YİD)
Konumu: Antalya, Demre İlçesi
Proje bedeli: 31.040.934,51 TL (2. Keşif Bedeli)
Başlama-Bitiş: 2017-2019 (Tahmini)
Gerçekleşme: -
Kapasite: Denizde 474, karada 100 olmak üzere toplam 574 Yat Kapasiteli
Yat Limanı Alanı 275.838,98 m², Korunaklı Su alanı 120.000,00 m², 
Geri Saha Alanı 64.000,00m² dir.
Teknik özellikler: 958 m. Ana Dalgakıran, 281 m Tali Dalgakıran, 287 m (-5) m’likrıhtım, 
4 adet 225 m, 1 adet 200 m yüzer iskele.
Açıklamalar: 958 m ana, 281 m tali dalgakıran, 287 m (-5) m’lik rıhtım inşaat Genel Bütçe imkanlarıyla tamamlanmış olup, eksik kalan geri saha dolgusu, yüzer iskele ve üst yapı inşaatlarının YİD modeliyle gerçekleştirilmesini teminen Revize İmar Planı onayı ve YPK Kararı  oluşturulmuştur.
Etüt Proje  süreci içinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından liman arkasındaki saha Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan edildiğinden Koruma İmar Planı çalışmaları  hâlihazırda devam etmektedir. Proje, Ulaştırma Bakanlığınca doğrudan yürütülmektedir.
 
1-c  Demre Kruvaziyer  Limanı : 
      İlçemizin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak ve gelen turist sayısını arttırmak amacıyla inşaatı devam eden Demre Yat Limanının ana dalgakıran bitişiğine  yapımı planlanmıştır. (2) adet büyük yolcu gemisine hizmet verecek  şekilde inşa edilecektir.2015 yılında İmar Planı, ÇED ve  fizibilite çalışmalarının yapılması için ödenek ayrılarak, etüt proje ihalesi Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce  15/06/2016 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme 16/08/2016 tarihinde imzalanmıştır. Oşinografik etüt ve sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Son olarak proje ihalesini  üstlenen Envtek  Ltd. Şirketince 28/03/2017 tarihinde ilçemizde  tarafından  ÇED sürecine halk katılım toplantısı  düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucunda proje  hazırlama süreci devam etmekte olup, yüklenici firma Bakanlıktan süre uzatımı almış olup,  2018  yılı içinde    proje  onayının sonuçlandırması beklenmektedir. Ancak proje devam ederken liman sahasının bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  Nitelikli Doğal Koruma Alamı olarak ilan edildiğinden Koruma İmar Planı çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Etüd-proje-plan işinin 2019 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmekte olup,  İmar Planı ve ÇED  çalışmalarının  bitmesini müteakip  Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapım işi ihale edilecektir. Proje Ulaştırma Bakanlığınca  doğrudan  yürütülmektedir.
 
2) Demre Çayağzı Yat (Gezi Teknesi)Yanaşma Yeri Projesi:
      Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Demre Çayağzı Yat (Gezi Teknesi)Yanaşma Yeri Projesi, Ulaştırma Bakanlığınca uygun bulunmuştur. Denizde (50) gezi teknesinin barınmasının planlandığı projede; 
Etüt, Kesin Proje, ÇED ve Koruma İmar Planı hazırlanması işinin  ihalesi 23/01/2018 tarihinde yapılmıştır.235.000,00 TL. bedelle ihale edilen  işin iş bitim tarihi; 09/02/2019’dur. Bu kapsamda,  dalga ve akıntı ölçümleri, zemin sondajları, fizibİlete, ÇED vb. teknik çalışmalar halihazırda yapılmış ve devam etmekte olup, yıl içinde onaya sunulacaktır. Planların onaylanmasını müteakip, 2019 yılında  yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
 
3)Demre Meslek Yüksekokulu Binası:
        Demre Meslek Yüksekokulu yapımı için ilk olarak, Demre Belediye Başkanlığı,  Demre Eğitim ve Hizmet Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında, 10.01.2014 tarihinde Meslek Yüksekokulu Binası ve Altyapı İnşaatına İlişkin Esaslar Hakkında protokol imzalanmıştır. Sonrasında yapım süreci başlamıştır. Belli bir aşamaya geldikten sonra Kaymakamlığımız, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Demre Belediyesi ve Hayırsever İşadamı Hasan ÜNAL arasında; 15/12/2016 tarihinde imzalanan protokol ile inşaatın kalan kısmının İşadamı Hasan ÜNAL tarafından tamamlanması öngörülmüştür. Tamamlanan bina,  2018-2019  eğitim-öğretim yılı başında    yüksekokul öğrenci kabul ederek faaliyete başlamış ve 15/02/2019 tarihinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ve diğer davetlilerin katılımı ile resmi açılışı yapılmıştır.
 
4)Yeni Demre  Devlet Hastanesi Yapım İşi:
        Sağlık Bakanlığınca  50 (Elli) Yataklı Demre Devlet Hastanesi Yeni Binası Yapım İşinin, 2018/13401 ihale numarası ile, 21/02/2018  tarihinde 21.743.000,00 TL.(Kdv Hariç) bedelle   ihalesi tamamlanmış  ve yüklenici firmaya  16/04/2018 tarihinde yer teslim yapılarak  hastanenin inşaatına başlanmıştır. Şu anda hastane binasının temel çalışmaları bitirilmiş ve üst yapı inşaatına geçilmiş durumdadır. Yer teslim tarihinden itibaren 450 takvim günü içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 3.149,85  m2. bina inşaat alanı olarak,  bodrum+zemin+3 kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. 17 uzman branş polikliniği, 3 diş ünitesi, (50) yatak kapasitesi ve diğer birimleriyle birlikte tamamlandığında ilçemizin çok önemli bir eksikliği giderilecektir.01/10/2019 tarihinde açılışı  planlanmaktadır.
 
5)Çağman Mahallesi  Gölet  Yapımı Projesi:
      İlçemiz Çağman mahallesinde bulunan arazilerin ilkel metotlarla ve sadece küçük bir kısmı sulanabilmesi nedeniyle DSİ 13.Bölge Müdürlüğünce İlçemiz Çağman Mahallesine yapımı planlanan yatırıma ait      Gölet ve  Sulama Projelerinin   onaylanmasını müteakip,  Gölet ve Sulama İnşaatları Yapım İşinin ihalesi  tamamlanmıştır. Toplam İhale Bedeli KDV hariç: 20.500.000,00 TL.dir. Geçtiğimiz 23 Mayıs 2018  tarihinde Antalya İl Merkezinde  Sayın Çevre ve Orman Bakanımız Veysel EROĞLU’nun katıldığı toplu törenle  gölettin temeli atılmıştır.
 
6)a-Çevreli Mahallesi Taşkın Koruma Projesi:
      Çevreli mahallesindeki arazi ve seraların sel suları  altında kalmasını önlemek için, toplam 3537  metre güzergahın 1530 metrelik bölümüne 5,20 çapında at nalı tipinde tünel yapılarak taşkın kontrolü sağlanacaktır. Proje onayı, izin vb. tüm işlemler tamamlanarak, yapım ihalesi  yapılmıştır.  Yüklenici firma  inşaat  çalışmalarına devam etmektedir. Şu anda  1530 metrelik tünelin kaba  açma işi tamamlanmış olup,  tünel duvarı beton kaplama ve diğer çalışmalar devam etmektedir. Süre uzatımları ile birlikte işin resmi  bitim tarihi:11/03/2019 olup, ancak yıl sonunda kış girmeden bitirilmesi hedeflenmektedir.  İhale bedeli KDV.Hariç:17.000.000,00 TL. dir. 
 
6)b-Demre Çevreli Ovası Drenaj İşi İnşaatı:
        Geçtiğimiz 23 Mayıs 2018  tarihinde Antalya İl Merkezinde   Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Veysel EROĞLU’nun katıldığı toplu törenle Çevreli Ovası  Drenaj İnşaatının  temeli atılarak, çalışmalara başlanmıştır.
İşin Adı : Antalya Demre Çevreli Ovası Drenajı
İşi Yeri: Antalya İli Demre İlçesi Çevreli Mahallesi
İşin Amacı: Dere yataklarının getirmiş olduğu suların ve yamaçlardan gelen yağmur sularının ovada göllenmesi engellenerek, ovada bulunan tarım arazilerinin taşkın zararlarından korunması ve Çevreli tüneli vasıtasıyla mansaplanması amaçlanmıştır.
Sözleşme Tarihi : 29.12.2017
İşe Başlama Tarihi : 05.01.2018
İşin Bitim Tarihi            : 08.02.2019
İhale Bedeli                                   : 7.243.139,62 TL
Bu ihale kapsamında; 4783,87 m kargir duvarlı kanal, 1409,13 m U tipi betonarme kanal olmak üzere toplam 6193,00 m kanal inşaatı ve 23 adet betonarme menfez yol geçişi yapılacaktır. 
Yüklenici firma tarafından şantiye tesisleri kurulmuş ve işe başlanmıştır. Proje kapsamındaki bazı kanal güzergâhlarında da kamulaştırma işlemleri devam etmektedir
 
7)Yavu Mahallesi Sel Kapanları Yapımı (2 adet):
       Bu proje, Antalya Devlet Su İşleri Müdürlüğünün  planlama safhasındadır. Bölgenin 1.Derece Sit Alanı Olması nedeniyle Planlar, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca inceleme ve değerlendirmesi  devam etmektedir. Planlamanın tamamlanmasını müteakip proje yapımı işi 2019 yılı yatırım programı ve uygulama planına teklif edilecektir.
 
8) Demre Üçağız Kale Mahallesi Yüzer İskele Projesi:
        İlçemiz Üçağız Mahallesi Kale Mevkiinde, Demre ve Kaş Bölgesinde tekne turu işletmeciliği yapan vatandaşlarımızın rahatlıkla yaklaşıp- yolcu indirip-bindirebilecekleri kamuya ait genel bir iskele bulunmamakta olup, mevcut durumda deniz kenarındaki işletmelere ait  özel  iskeleler vasıtasıyla karaya çıkılmaktadır. Bu nedenle zaman zaman  işletme sahipleri ile tekne işletmecileri arasında sorunlar oluşmakta ayrıca, deniz kenarındaki işletmelere  ait   iskeleler görüntü  kirliliği  neden olmaktadır. Bölgemizde  tekne işletmeciliği yapan   vatandaşlarımızın  yeni bir iskele  yapılması konusunda ısrarlı talepleri mevcuttur.
        Bu maksatla, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan İlçemiz Üçağız Mahallesi Kale Mevkiinde,  görüntü kirliliğine yol açan mevcut çok sayıda küçük iskelenin kaldırılarak,  her yıl artan tekne trafiğine hizmet vermek amacıyla kamuya ait yeni ve büyük bir yüzer iskele yapılması için Kaymakamlığımızca  gerekli girişim ve işlemlere başlanmıştır. Konu ile ilgili son olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünce; ‘’Yüzer iskele projesinde gerekli mali desteğin Bakanlıkça değerlendirilmesi için  Yüzer İskele Alanı ve Mevcut Dolgu Alanına ait  1/5000 ölçekli koruma amaçlı  nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına uygun olarak yüze iskele ve  dolgu alanına ait tüm plan ve projelerin hazırlanması, onaylanması ve imalatının yapılması safhalarından sonra   iş ve işlemlerin gerçekleştirilebileceği’’   bildirilmiştir.
Bunun üzerine söz konusu yazı Kaymakamlığımızca Demre Belediye Başkanlığına gönderilerek,  yüzer iskele yapımına esas olmak üzere,  yukarıda açıklanan ve hazırlanılması istenilen plan, proje ve diğer çalışmalara ivedilikle başlanması istenmiştir. Konu ile ilgili olarak Demre Belediye Başkanlığınca   Tabiat  Varlıklarını Genel Müdürlüğü ve  Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü nezdinde çalışmalar ve ön hazırlıklar devam etmektedir.
 
 
 
İSAY2 Galeri