T.C.
 ANTALYA VALİLİĞİ
 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 
 

 Konu : E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler                                                                                                            20/09/2017

  

      Vatandaşlarımıza verilen hizmetler elektronik ortama taşınarak, zaman ve mekândan bağımsız, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmetlerin sunulması, e-Devlet uygulamalarının tüm hizmetlerde ve yaşamın her alanında kullanılması devlet politikası olarak benimsenmiştir.

 Vatandaşlarımız tarafından e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak, https://vatandas.nvi.gov.tr/AdresBeyan/VatandasLogin adresinden ve www,turkiye.gov,tr adresinden nüfus kayıt örneği ve/veya yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulaması yapılabilmekte, üretilen belgeler fiziki veya elektronik ortamda ilgili mercilere verilebilmekte ve bu belgeler nüfus müdürlüklerinden alınan belgelerle aynı hukuki değeri taşımaktadır.

     Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sunduğu e-Devlet uygulamalarından daha fazla vatandaşımızın yararlanabilmesi için, tüm kamuoyuna ve vatandaşlara duyurulur.